Formand

Lene Alfa Rist

ristlene@gmail.com

Næstformand

Ingeborg Rørbye

ingeborg.rorbye@gmail.com

Kasserer

Tommy Andreasen

tommy@kompf.dk

Bestyrelsesmedlem

Birthe Jensen

birthe.jewels2go@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Susanne Buus-Pedersen

subuus@gmail.com

Revisor

Ulla Hansen

dennemme@hotmail.com

Herover ses navnene på bestyrelsen for Kunst2100

pr. 3. maj 2018

 

Spørgsmål vedr. medlemskab – herunder ønske om indmeldelse – sendes til kassereren på kunst2100@gmail.com.

 

Et års medlemskab koster kr. 200,-. Kontingentet dækker perioden 1/7–30/6.

 

Ved medlemskab forventes aktiv deltagelse i foreningens liv.

Optagelse som medlem i Kunst2100 kræver, at man har enten bopæls- eller værkstedsadresse i 2100 København Ø.