Bestyrelsesmedlem

Ingeborg Rørbye

ingeborg.rorbye@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Cecilie Witthøft

ceciliewit@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Tina Jørstian

tj@replic.dk

Bestyrelsesmedlem

Birthe Liktner

bliktner@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Elna Christiansen

troldandenskulptur@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Birthe Jensen

birthe.jewels2go@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Susanne Buus-Pedersen

subuus@gmail.com

Revisor

Steen Malberg

steenmalberg@gmail.com

Webmaster

Tommy Andreasen

tommy@kompf.dk

Pr. 15. maj 2024 består bestyrelsen af:

Bestyrelsesmedlemmer:

Susanne Buus-Pedersen

Elna Christiansen
Birthe Jensen

Tina Jørstian

Birthe Liktner

Ingeborg Rørbye

Cecilie Witthøft

 

Spørgsmål til og kommunikation med bestyrelsen - også når det gælder spørgsmål til et enkelt bestyrelsesmedlem - sendes som hovedregel til foreningens mail: kunst2100@gmail.com

 

Et års medlemskab koster kr. 350,-. Kontingentet dækker perioden 1/7–30/6.

 

Ved medlemskab forventes aktiv deltagelse i foreningens liv.

Optagelse som medlem i Kunst2100 kræver, at man har enten bopæls- eller værkstedsadresse i 2100 København Ø.